lauantai 29. maaliskuuta 2014

Puiden kaadot käteisellä Tampereen talousalueella. Hyödynnä kotitalousvähennyksesi ja tilaa puunkaataja Pirkanmaalta Tampereelta

Puiden kaadot käteisellä Tampereen talousalueella. Hyödynnä kotitalousvähennyksesi ja tilaa puunkaataja Pirkanmaalta Tampereelta

E-mail: talonmiespalvelu@gmail.com
puhelin: 044-3380291

Käteisellä tottakai, kaikki muuhan on liki "jumalanpilkkaa"?
On helppo tehdä hommia kun motivaatio on viritetty parhaalla mahdollisella tavalla.

Viimeisin tämän blogin kirjoitus klikaten suoraan: http://puiden-kaadot.blogspot.fi/ jostain syystä hakukoneet ohjaavat tämän blogin ensimmäiseen julkaisuun.

Kuitin saat kotitalousvähennykseesi sähköpostina, jos hukkaat niin saat uuden sähköpostiltasi uudelleentulostaen ;)


----------------------------------------
Puiden kaadot-blogin päivitys koskien mitä huomioitava puiden kaadoissa Tampereella. Eri paikkakunnilla eri käytänteitä. Tämä koskee Tamperetta, muualla voidaan olla byrokraattisempia.

23. huhtikuuta 2014 13.04 Miettinen Juha <Juha.Miettinen@tampere.fi> kirjoitti:

Tästä nettilinkistä löytyy tarkastusinsinöörien aluejako http://www.tampere.fi/material/attachments/r/6CehG49KP/ravaaluejako101213.pdf  ja nimet sekä puhelinnumerot (tarkastukset) http://www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/yhteystiedot/rakennusvalvonta.html

Ohjeita rakennettujen tonttien puunkaadon lupamenettelystäTampereen kaupungin rakennusvalvonta on keventänyt Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä rakennettujen tonttien yksittäisten puiden puunkaatolupamenettelyä. Uuden käytännön mukaan omalta tontiltaan voi vaikutuksiltaan vähäisissä tapauksissa kaataa puita ilman rakennusvalvonnan erillistä lupaa, kunhan


- hakee kaikilta naapuritonttien haltijoilta suostumukset suunnittelemalleen puunkaatotoimenpiteelle
- ja varmistaa, että puut eivät ole kaavalla tai luonnonsuojelulailla suojeltuja tai maisemallisesti merkittäviä.

Vanha tulkinta maisemallisesti merkittävistä puista koskee käytännössä vain keskustan erityisalueita. Muualla kaupungissa arvion puiden maisemallisesta merkittävyydestä saavat tehdä kohteen naapuritonttien haltijat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lupa puunkaatoon on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Jos kaikki kohteen naapurit antavat toimenpiteelle suostumuksensa joudumme pääsääntöisesti toteamaan, että ”toimenpide ei turmele kaupunki- eikä maisemakuvaa”.

Taloyhtiöissä edellä lueteltujen vaatimusten lisäksi

- taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous tekee virallisen kirjatun päätöksen puiden kaatosuunnitelmasta
- on suotavaa, että kaikkia taloyhtiön osakkeenomistajia kuullaan ja päätös kaatamisesta tehdään enemmistön mielipiteen mukaisena
- toivottavaa kuitenkin on, että erityinen painoarvo annetaan niiden osakkeenomistajien mielipiteille, joiden pihapiirissä kaadettavaksi aiotut puut sijaitsevat.

Kaikissa puunkaatoasioissa on toivottavaa, että naapurit pääsevät keskenään sopuun kaadettavista puista. Jos puun kaadosta on erimielisyyttä naapuritonttien kesken (= maisemallisesti naapureiden mielestä merkittävät puut), on asiasta pyydettävä rakennusvalvonnasta alueen tarkastusinsinöörin lausunto. Lausunnosta ja tarvittavasta katselmuksesta peritään taksan mukainen korvaus (300 € , 1.10.2013 alkaen). Katselmuksen lopputulos on yleensä se, että lupa puunkaatoon on myönnettävä. Jos puut on suojeltu kaavalla tai luonnonsuojelulailla, niin silloin kaatolupaa ei myönnetä.

Puiden kaatoa tulee välttää lintujen pesintäaikana 10.4. – 31.7.  Mikäli puunkaato suoritetaan ko. aikavälillä, tulee varmistua, että toimenpiteellä ei vahingoiteta alueen linnustoa.  Mikäli puut halutaan kaataa em. aikavälillä on asiassa otettava yhteys ympäristösuunnittelija Lasse Kososeen p. 050 521 5178.

Kaupungin vuokratonteilla olevien taloyhtiöiden puunkaadon käytännönjärjestelyistä tulee sopia kaupungin kiinteistötoimen valtuuttaman henkilön kanssa. Yhteystiedot: Tampereen Infra, työnjohtaja Matti Pesonen, p. 0500 922332 tai puuasiantuntija Heli Vuorilampi, p. 050 3060423.

terv.

Juha Miettinen
tarkastusinsinööri 
                     
TAMPEREEN KAUPUNKI        
Rakennusvalvonta        
Frenckellinaukio 2 B 
PL 487, 33101 TAMPERE 
Puh.   03 5656 6904, parhaiten klo 11.30 - 13.00 
Faksi  03 5656 6717
S-posti   etunimi.sukunimi@tampere.fi
Internet 
www.tampere.fi/rakentaminen
--------------

Puiden kaadot Pirkanmaalla Tampereen talousalueella ja muuallakin sopimuksen mukaan
http://puiden-kaadot.blogspot.fi/-------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti