tiistai 14. lokakuuta 2014

Puiden kaadot / pihapuiden kaadot, pensasaitojen kaadot Pirkanmaalla ja Tampereen talousalueella. Ohessa muutamia esimerkkejä asiakkaille, mitä huomioitava, kiitos

Puiden kaadot / pihapuiden kaadot, pihapuiden leikkaukset, pensasaitojen kaadot Pirkanmaalla ja Tampereen talousalueellaOhessa muutamia esimerkkejä asiakkaille, mitä huomioitava, kiitos 

Tiedustelut / tilausvahvistus 
E-mail: talonmiespalvelu@gmail.com
Puhelin: 044-3380291Palaute on aina arvokasta. Kun on kerran tekstin laittanut ei sitä aina uudestaan osaa katsoa ;) monella silmällä ;). Joten palautteenne arvokasta joko sähköpostiin tai suoraan blogeihin.

Pääsääntö on että alustavassa hinnassa pitää aina varautua yllätykseen, jollei ole kuvaa / videota kohteesta. Eikö totta?

Eräskin asiakas ihmetteli että kesti 20 min ennen kuin alkoi syreenipusikko kaatumaan. Piti häntäkin valaista oheiseen tapaan:  Monasti on ensin oksasaksilla tmv:lla tavalla raivattava leikkausalue niin että siellä voi moottorisahalla operoida turvallisesti, vaarana vähimmillään ketjun lento päältä tmv. tai vakavampaa. Moottorisaha on periaatteessa viritettyyn haulikkoon verrattava.


Yritänpä huomioida palauttetta jatkossa edelleen asiakkaan näkökulmasta. 

Vaihtoehto 1:

Mahdollisessa sinun tapauksessasi jos on helppo kaato pätkimisineen:

Minimihinta 100 euroa 2:sta tunnista + siirtymäkorvaus riippuen etäisyydestä mikä tässä tapauksessa olisi ollut esim. 30 euroa ajosta / kilometrikorvaus. = Kokonaishinta olisi koostunut todennäköisesti 130 € + 20€ bensa/öljy moottorisahaan = 150€, jos selviää alle 2 tunnissa. 

Todennäköisesti perinteiseen pihakoivuun menee n. 1-1.5 tuntia mikä on ollut se vaihteluväli isojen pihakoivujen kaadoissa, karsintoineen ja palasteluineen. Jos se on kertakaato kaatovängän varmistamana, karsintoineen pätkimisineen, eikä konkelovaaraa, eikä mitään pajukkoa tmv ympärillä mikä ensin raivattava, jotta voi tehdä turvallisen kaadon.

On sellaisia jotka haluavat vain että kaadan, mutta haluavat karsia ja pätkiä itse. Tapaukset ovat kovin erilaisia. Silti minimihinta + siirtymäkorvaus, vaikka tekisin vain kaadon. 

Vaihtoehto 2:

Mikäli puu on kovasti isohko vaikeassa paikassa, se arvioidaan puukohtaisesti eli kuten muutkin yksittäisten puidenkaatajat tekevät. Silloin hinta voi olla tuo minimihinta 130 eurosta ylöspäin xx (jopa 300 euroa tyvikaadosta) riippuen kuinka iso, kallistumakulmasta, säästä, millainen puuntilanne (lahovaara tmv) jne. 

Esim jos kerrot että pihapuun halkaisija / paksuus n. 40-50 cm, niin paksuuden perusteella arvioin että tuo minimihinta 100€ saattaa riittää, mutta jos, kun ei ole videokuvaa / digikuvaa itse kohteesta, niin sinne laitan karvan lisää, jos ja kun ei näe miten suhteessa muihin pihapuihin, tienvarsipuihin
ja sähköjohtoihin. Loogista?

Aina kun on kuvaa youtube tmv videona tai muutana digikuvana niin on helpompi arvioida. Parempi aina arvioida yläkanttiin kun ei ole suoraa näkymää kohteeseen. Vanha sananlasku "kuka ostaa sian säkissä" ;).

Toisaalta suuri osa asiakkaista vähättelee kohdetta "suurehko puu" saattaa olla vaarallinen konkelo kiinni toisessa jne. "Harvahko pensasaita" saattaa olla ranteenpakuista tiheikköä jne. Ymmärtänet yskän.

Bensa- ja öljykulu kuuluu siihen yksilölliseen hinnoitteluun pääomakuluineen (700€ moottorisaha + varasaha, sekä muut tarvikkeet) aivan kuten taloyhtiössäkin varaudutaan korjauksiin.

Olenko looginen? Johdonmukainen? Riittävästi perusteltu. 

Puunkaato ei ole samanlaisten leegojen laittoa, jokainen on yksilö maastoineen ja ympäristöineen. 

Tietääkseni UPM-Silvestan, eikä muutkaan puunkaatajat anna lopullista hinta-arviota näkemättä kohdetta. En minäkään, siksi joutuu sokkotarjoukseen tarjoamaan sokkovastauksen. Eikö totta?

Toiset kuittaavat käynnistä 50€ arviosta. Minä pyrin välttämään sen kysymällä sähköpostiin kuvan / videon paikasta.

Yleisellä tasolla:

Tilanteet ovat erilaisia tuossa elokuussa purkamani leppäkonkelo langoilta
http://www.youtube.com/watch?v=fQ7GRgHx1QM tuli alihinnoiteltua kun asiakas puhui vain parista lepänkaadosta. Paikalle saavuttaessa olivatkin langoilla.

Tuossa iso sitkeä liki visainen pihakoivu nurin 15 minuutissa, itse kaatuminen n. 7 sekunttia ;).
http://www.youtube.com/watch?v=5zJPxgg3oDU silloinkin piti katsoa tyven hetki tuulisella ilmalla. Meni tarkalleen mihin pitikin. 

Selvennänkö pihapuiden / tienvarsipuiden hinnoittelua ja hinnanasentaa?

Markkinoinnissa hyödynnän Tampereen yliopiston markkinoinnin abroani 1996 vuodelta, sopimusoikeuden opintojani, ymv mitä olen siellä oppinut.Olen aina kiitollinen palautteesta jos sillä mahdollistaa parempaa palvelua.
Huomenna etenen jälleen Nokian suuntaa kaatoharjoittelemaan ;)


Olavi Lehto

PS: Toivottavasti autan asiakkaita ymmärtämään myös tekijän näkökulmaa. ;)

PS: Teen myös erilaisia pihojen ja puutarhojen raivauspalveluita, joten kysykää rohkeasti miten voin auttaa ja kertokaa tarpeistanne avarastiOhessa tiheä tammimetsikkö pihassa oksat maata laahaten. Oksaleikkureilla ja moottorisahalla parturoiden alkoi päivänvaloa tulemaan ja paljastui pihatonttukin ja muuttui piha elävämmäksi ja liikkumiskelpoisemmaksi myös ruohonleikkuun näkökulmasta ilman silmiin sojottavia oksia.

--------------------------------------------------------

Puiden / pihapuiden / tienvarsipuiden kaadot Tampereen ja Pirkanmaan talousalueella

-------------------------

lauantai 29. maaliskuuta 2014

Puiden kaadot käteisellä Tampereen talousalueella. Hyödynnä kotitalousvähennyksesi ja tilaa puunkaataja Pirkanmaalta Tampereelta

Puiden kaadot käteisellä Tampereen talousalueella. Hyödynnä kotitalousvähennyksesi ja tilaa puunkaataja Pirkanmaalta Tampereelta

E-mail: talonmiespalvelu@gmail.com
puhelin: 044-3380291

Käteisellä tottakai, kaikki muuhan on liki "jumalanpilkkaa"?
On helppo tehdä hommia kun motivaatio on viritetty parhaalla mahdollisella tavalla.

Viimeisin tämän blogin kirjoitus klikaten suoraan: http://puiden-kaadot.blogspot.fi/ jostain syystä hakukoneet ohjaavat tämän blogin ensimmäiseen julkaisuun.

Kuitin saat kotitalousvähennykseesi sähköpostina, jos hukkaat niin saat uuden sähköpostiltasi uudelleentulostaen ;)


----------------------------------------
Puiden kaadot-blogin päivitys koskien mitä huomioitava puiden kaadoissa Tampereella. Eri paikkakunnilla eri käytänteitä. Tämä koskee Tamperetta, muualla voidaan olla byrokraattisempia.

23. huhtikuuta 2014 13.04 Miettinen Juha <Juha.Miettinen@tampere.fi> kirjoitti:

Tästä nettilinkistä löytyy tarkastusinsinöörien aluejako http://www.tampere.fi/material/attachments/r/6CehG49KP/ravaaluejako101213.pdf  ja nimet sekä puhelinnumerot (tarkastukset) http://www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/yhteystiedot/rakennusvalvonta.html

Ohjeita rakennettujen tonttien puunkaadon lupamenettelystäTampereen kaupungin rakennusvalvonta on keventänyt Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä rakennettujen tonttien yksittäisten puiden puunkaatolupamenettelyä. Uuden käytännön mukaan omalta tontiltaan voi vaikutuksiltaan vähäisissä tapauksissa kaataa puita ilman rakennusvalvonnan erillistä lupaa, kunhan


- hakee kaikilta naapuritonttien haltijoilta suostumukset suunnittelemalleen puunkaatotoimenpiteelle
- ja varmistaa, että puut eivät ole kaavalla tai luonnonsuojelulailla suojeltuja tai maisemallisesti merkittäviä.

Vanha tulkinta maisemallisesti merkittävistä puista koskee käytännössä vain keskustan erityisalueita. Muualla kaupungissa arvion puiden maisemallisesta merkittävyydestä saavat tehdä kohteen naapuritonttien haltijat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lupa puunkaatoon on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Jos kaikki kohteen naapurit antavat toimenpiteelle suostumuksensa joudumme pääsääntöisesti toteamaan, että ”toimenpide ei turmele kaupunki- eikä maisemakuvaa”.

Taloyhtiöissä edellä lueteltujen vaatimusten lisäksi

- taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous tekee virallisen kirjatun päätöksen puiden kaatosuunnitelmasta
- on suotavaa, että kaikkia taloyhtiön osakkeenomistajia kuullaan ja päätös kaatamisesta tehdään enemmistön mielipiteen mukaisena
- toivottavaa kuitenkin on, että erityinen painoarvo annetaan niiden osakkeenomistajien mielipiteille, joiden pihapiirissä kaadettavaksi aiotut puut sijaitsevat.

Kaikissa puunkaatoasioissa on toivottavaa, että naapurit pääsevät keskenään sopuun kaadettavista puista. Jos puun kaadosta on erimielisyyttä naapuritonttien kesken (= maisemallisesti naapureiden mielestä merkittävät puut), on asiasta pyydettävä rakennusvalvonnasta alueen tarkastusinsinöörin lausunto. Lausunnosta ja tarvittavasta katselmuksesta peritään taksan mukainen korvaus (300 € , 1.10.2013 alkaen). Katselmuksen lopputulos on yleensä se, että lupa puunkaatoon on myönnettävä. Jos puut on suojeltu kaavalla tai luonnonsuojelulailla, niin silloin kaatolupaa ei myönnetä.

Puiden kaatoa tulee välttää lintujen pesintäaikana 10.4. – 31.7.  Mikäli puunkaato suoritetaan ko. aikavälillä, tulee varmistua, että toimenpiteellä ei vahingoiteta alueen linnustoa.  Mikäli puut halutaan kaataa em. aikavälillä on asiassa otettava yhteys ympäristösuunnittelija Lasse Kososeen p. 050 521 5178.

Kaupungin vuokratonteilla olevien taloyhtiöiden puunkaadon käytännönjärjestelyistä tulee sopia kaupungin kiinteistötoimen valtuuttaman henkilön kanssa. Yhteystiedot: Tampereen Infra, työnjohtaja Matti Pesonen, p. 0500 922332 tai puuasiantuntija Heli Vuorilampi, p. 050 3060423.

terv.

Juha Miettinen
tarkastusinsinööri 
                     
TAMPEREEN KAUPUNKI        
Rakennusvalvonta        
Frenckellinaukio 2 B 
PL 487, 33101 TAMPERE 
Puh.   03 5656 6904, parhaiten klo 11.30 - 13.00 
Faksi  03 5656 6717
S-posti   etunimi.sukunimi@tampere.fi
Internet 
www.tampere.fi/rakentaminen
--------------

Puiden kaadot Pirkanmaalla Tampereen talousalueella ja muuallakin sopimuksen mukaan
http://puiden-kaadot.blogspot.fi/-------------------------------------------------